บริษัท แอปโซซายน์ จำกัด
Abso Science  Co., Ltd.

ที่อยู่ : 245 หมู่ 6 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร : 053-398011, 053-398012 แฟกซ์ : 053-399292
โทรศัพท์มือถือ 081-7830040, 084-3789339  อีเมล : [email protected] 

 
Name:
 
Email:
 
Tel:
 
Message :

 
Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved