ช่วงระยะสะสมอาหาร ใบเพสลาด กระทั้งใบแก่ เร่งใบแก่ สะสมอาหารเร่งด่วน เพื่อการออกดอกที่สมบูรณ์
 
               ทางใบฉีดพ่นด้วย      1. ซุปเปอร์ เค (ตรา คนเหล็ก)    200  ซีซี.
                                              2แอปโซฟอส ( ตรา คนเหล็ก)  200  ซีซี.
                                              3. ทางด่วน (ตรา คนเหล็ก)         200  ซีซี.
                          .                      * (อัตราที่แนะนำผสมน้ำ  200  ลิตร)

               ทางดินใส่ปุ๋ย   สูตร 8-24-24  ผสม  ดินดี ตราคนเหล็ก
 

Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved