ช่วงระยะหางแย้ไหม้ ติดผลอ่อน ให้ผลอ่อนสมบูรณ์
 
               ทางใบฉีดพ่นด้วย      1. จัมโบ้ แคล (ตรา คนเหล็ก)            200  ซีซี.
                                              2
ดอกอ้วนช่อยาว (ผง/น้ำ) (ตรา คนเหล็ก)      250  ซีซี.
                                              3. จัมโบ้ ซีล (ตรา คนเหล็ก)             200  ซีซี.
                ** ถ้าผลอ่อนร่วงผิดปกติฉีดพ่นด้วย แอปโซ ขั้วเหนียว      200 ซีซี.
                          .                      * (อัตราที่แนะนำผสมน้ำ  200  ลิตร)

               ทางดินใส่ปุ๋ย   สูตร 15-15-15  ผสม  ปุ๋ยสูตร 25-7-7  ผสม  ดินดี ตราคนเหล็ก
 

Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved