ช่วงระยะขยายผล เร่งผลใหญ่ ให้ผลสมบูรณ์
 
               ทางใบฉีดพ่นด้วย      1. จัมโบ้ แคล (ตรา คนเหล็ก)                     200  ซีซี.
                                              2แอปโซ ซุปเปอร์ N (ตรา คนเหล็ก)        1  กิโลกรัม
                                              3. แอปโซ ซุปเปอร์ NPK (ตรา คนเหล็ก)   1  กิโลกรัม
                                              4. แอปทีฟ (ตรา คนเหล็ก)                         200  ซีซี.   
                          .                      * (อัตราที่แนะนำผสมน้ำ  200  ลิตร)

               ทางดินใส่ปุ๋ย   สูตร 15-15-15  ผสม  ปุ๋ยสูตร 14-14-21  ผสม  ดินดี ตราคนเหล็ก
 

Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved