ช่วงระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน เพิ่มรสชาติ เร่งสร้างเนื้อ เร่งน้ำหนัก เร่งเข้าสี เร่งผลใหญ่จัมโบ้
 
               ทางใบฉีดพ่นด้วย      1. จัมโบ้ แคล  (ตรา คนเหล็ก)               200  ซีซี.
                                              2จัมโบ้ AAA ผง  (ตรา คนเหล็ก)         1   กิโลกรัม  
                                              3. จัมโบ้ AAA น้ำ  (ตรา คนเหล็ก)         200  ซีซี.
                          .                      * (อัตราที่แนะนำผสมน้ำ  200  ลิตร)

               ทางดินใส่ปุ๋ย   สูตร 14-14-21  ผสม  ปุ๋ยสูตร 8-24-24  ผสม  ดินดี ตราคนเหล็ก
 

Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved