ช่วงระยะหลังราดสารเร่งออกดอก/ฉีดพ่นสารเร่งดอก เพื่อกระตุ้นการออกดอก เปิดตาดอก ให้ดอกอ้วน ช่อดอกยาว ออกดอกสมบูรณ์ ลดการแตกใบแซมดอก
 
                              
ฉีดพ่นทางใบด้วย    1. ดอกเต็ม  (ตรา คนเหล็ก)         500  ซีซี.
                                                           2. เปิดตา ยืดช่อ (ตรา คนเหล็ก)  250  ซีซี.
                                     
 
**กรณีมีใบแซมดอก แก้ไขด้วย  ดอกเต็ม (ตรา คนเหล็ก)  150-200  ซีซี.
                                                       
*(อัตราที่แนะนำผสมน้ำ  200  ลิตร)  

                               ทางดินใส่ปุ๋ย   ดินดี ดอกเต็ม (ตราคนเหล็ก) 

Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved