ช่วงระยะแตกใบอ่อน ให้ใบใหญ่ ใบหนา ต้นสมบูรณ์
 
               ทางใบฉีดพ่นด้วย      1. ซุปเปอร์ เอ็นพีเค (ตรา คนเหล็ก)    1 กิโลกรัม 
                                              2จัมโบ้ ซีล  (ตรา คนเหล็ก)               250  ซีซี.
                                              3. แม็กนีเซี่ยม (ตรา คนเหล็ก)             200  ซีซี.
                          .                      * (อัตราที่แนะนำผสมน้ำ  200  ลิตร)

               ทางดินใส่ปุ๋ย   
สูตร 15-0-0  ผสม  ปุ๋ยสูตร 25-7-7  ผสม  ดินดี ตราคนเหล็ก
 

Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved