ช่วงระยะแตกเขี้ยว เริ่มออกดอก เปิดตาดอก เร่งดอกให้ดอกสมบูรณ์
 
               ทางใบฉีดพ่นด้วย      1. ปิดตา ยืดช่อ (ตรา คนเหล็ก)                        250  ซีซี.
                                              2ดอกอ้วนช่อยาว (ผง/น้ำ) (ตรา คนเหล็ก)     250  ซีซี.
                                              3. ซุปเปอร์ พี (ตรา คนเหล็ก)                           200  ซีซี.
                          .                      * (อัตราที่แนะนำผสมน้ำ  200  ลิตร)

               ทางดินใส่ปุ๋ย   สูตร 15-0-0  ผสม  ปุ๋ยสูตร 25-7-7  ผสม  ดินดี ตราคนเหล็ก
 

Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved