ช่วงระยะก่อนการเก็บเกี่ยว 3 - 4 สัปดาห์ เร่งเนื้อ เร่งสี เร่งน้ำหนัก ผลใหญ่
 
               ทางใบฉีดพ่นด้วย      1. จัมโบ้ แคล  (ตรา คนเหล็ก)               200  ซีซี.
                                              2จัมโบ้ AAA น้ำ  (ตรา คนเหล็ก)         200  ซีซี.
                                              3. จัมโบ้ AAA ผง  (ตรา คนเหล็ก)         1   กิโลกรัม  
                          .                      * (อัตราที่แนะนำผสมน้ำ  200  ลิตร)
               ทางดินใส่ปุ๋ย   สูตร 14-14-21  **ถ้าเปลือกหนา ผสม  ปุ๋ยสูตร 8-24-24  ผสม  ดินดี ตราคนเหล็ก
 

Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved