จัมโบ้ แคล Jambo Cal

ชื่อการค้า   จัมโบ้ แคล (Jambo Cal) ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ      

 
แคลเซียม (CaO)  
- แม็กนีเซียม (MgO)
- โบรอน (B)
- สังกะสี (Zn)      
- อะมิโน,วิตามิน 
- Polysaccharide
33.49% (W/V)
3.94% (W/V)
1.00% (W/V)
1.00% (W/V)
25.00% (W/V)
30.00% (W/V)                           
ประโยชน์

 
ขยายผล แบ่งเซลล์ ขยายรังไข่ ยืดระยะผสมเกสร ขั้วเหนียว
ป้องกันผลแตก ผลร่วง สร้างเปลือก เพิ่มขนาดผล เร่งน้ำหนัก

 
ระยะการใช้ 
 
ก่อนดอกบาน / ขยายผลอ่อน / สร้างเนื้อ / ก่อนเก็บผลผลิต
 
อัตราใช้
 
50-100 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ 100 ซีซี. / 500 ซีซี. / 1 ลิตร / 5 ลิตร / 20 ลิตร / 200 ลิตร
แคลโปรแม็ก Calpromax

ชื่อการค้า   แคลโปรแม็ก (Calpromax )  ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ
     


 
แคลเซียม (CaO)  
- แม็กนีเซียม (MgO)
- โบรอน (B)
- สังกะสี (Zn)        
- อะมิโน,วิตามิน 
- Polysaccharide


 
33.49% (W/V)
3.94% (W/V)
0.40% (W/V)
1.00% (W/V)
25.00% (W/V) 
30.00% (W/V)    

                    
ประโยชน์


ระยะการใช้

 
ขยายผล แบ่งเซลล์ ขยายรังไข่ ยืดระยะผสมเกสร ขั้วเหนียว ป้องกันผลแตก
ผลร่วง สร้างเปลือก เพิ่มขนาดผล เร่งน้ำหนัก
   
ก่อนดอกบาน / ขยายผลอ่อน / สร้างเนื้อ / ก่อนเก็บผลผลิต

 
อัตราใช้
 
50-100 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ 100 ซีซี. / 500 ซีซี. / 1 ลิตร / 5 ลิตร / 20 ลิตร / 200 ลิตร

โกลด์แคล Gold Cal

ชื่อการค้า   โกล์ดแคล (Gold Cal) ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ      
 
แคลเซียม (CaO)  
- แม็กนีเซียม (MgO)
- โบรอน (B)
- อะมิโน,วิตามิน 
- Polysaccharide

 
29.55% (W/V)
3.94% (W/V)
1.00% (W/V)
25.00% (W/V)
30.00% (W/V)                           
ประโยชน์

 
ขยายผล แบ่งเซลล์ ขยายรังไข่ ยืดระยะผสมเกสร ขั้วเหนียว ป้องกันผลแตก
ผลร่วง สร้างเปลือก เพิ่มขนาดผล เร่งน้ำหนัก
  
ระยะการใช้  
 
ก่อนดอกบาน / ขยายผลอ่อน / สร้างเนื้อ / ก่อนเก็บผลผลิต
 
อัตราใช้
 
50-100 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ 100 ซีซี. / 500 ซีซี. / 1 ลิตร / 5 ลิตร / 20 ลิตร / 200 ลิตรแคลเซียม-โบรอน Calcium-Boron

ชื่อการค้า   แคลเซียมโบรอน (Calcium Boron) ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ  
   

 
แคลเซียม (CaO)  
- แม็กนีเซียม (MgO)
- โบรอน (B)
- สังกะสี (Zn)
- อะมิโน,วิตามิน       
- Polysaccharide

 
33.49% (W/V)
3.94% (W/V)
0.40% (W/V)
1.00% (W/V)
25.00% (W/V) 
30.00% (W/V)
                        
ประโยชน์

 
ขยายผล แบ่งเซลล์ ขยายรังไข่ ยืดระยะผสมเกสร ขั้วเหนียว ป้องกันผลแตก
ผลร่วง สร้างเปลือก เพิ่มขนาดผล เร่งน้ำหนัก

 
ระยะการใช้
 
ก่อนดอกบาน / ขยายผลอ่อน / สร้างเนื้อ / ก่อนเก็บผลผลิต
 
อัตราใช้
 
50-100 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ 100 ซีซี. / 500 ซีซี. / 1 ลิตร / 5 ลิตร / 20 ลิตร / 200 ลิตร


Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved