เฮกซะโคนาโซล

เฮกซะโคนาโซล
รายละเอียดสินค้า :
 มีคุณสมบัติเป็นสูตรดูดซึมและแทรกซึมเข้าสู่พืชได้เร็ว
กลไกออกฤทธิ์รบกวนขบวนการ สังเคราะห์สเตอรอล
ที่ผนังเซลล์เชื้อรา ทรงประสิทธิภาพในการยับยั้งการ
สร้างและพัฒนาเส้นใยของเชื้อรา ใช้ป้องกันกำจัดโรค
เชื้อราเช่น โรคใบกาบใบแห้ง,โรคใบจุดสีน้ำตาล
โรคใบมีด,โรคใบไหม้,โรคเมล็ดด่าง
อัตราการใช้ :
 • อยู่ในภาชนะบรรจุ

คาร์ลิน่า

แอปโซ คาร์ลิน่า
รายละเอียดสินค้า :
 • สัมผัสล้างโรคพืช
 • ดูดซึมกำจัดโรคพืช
 • แทรกซึมล้างโรคพืช
 • แผ่กระจายฆ่าโรคพืช
อัตราการใช้ :
 • อยู่ในภาชนะบรรจุ

แอปโซ โคลิน่า

แอปโซ โคลิน่ารายละเอียดสินค้า :
 • สัมผัสล้างโรคพืช
 • ดูดซึมกำจัดโรคพืช
 • แทรกซึมล้างโรคพืช
 • แผ่กระจายฆ่าโรคพืช
อัตราการใช้ :
 • อยู่ในภาชนะบรรจุ

ลาคิวเลอร์

ลาคิวเลอร์ 
รายละเอียดสินค้า :
 • สัมผัสล้างโรคพืช
 • ดูดซึมกำจัดโรคพืช
 • แทรกซึมล้างโรคพืช
 • แผ่กระจายฆ่าโรคพืช
อัตราการใช้ :
 • 200-300 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved