แอปโซฟาส Abso Fast

ชื่อการค้า  แอปโซฟาส      ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ                     

 
- ไนโตรเจนทั้งหมด (N)                                          
- ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5)                      
- โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O)      
- แม็กนีเซียม (MgO)       

 
40 %
0 %
5 %
0.9 %  

 
ประโยชน์ 
- เร่งช่ออ้วน ดอกยาว เร่งใบอ่อน ใบหนาใหญ่ เร่งต้น
  เร่งเปลือกหนา เร่งขยายผลอ่อน แก้ผลแดง
- เร่งต้นเขียว ใบตั้ง ใบหนาใหญ่ เร่งราก เร่งแตกกอ
 กิ่งก้าน เร่งขยายผลอ่อน ยืดรวง

 
อัตราใช้
 
500-1000 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ 500 กรัม / 1 กิโลกรัม / 5 กิโลกรัม / 25 กิโลกรัม


จัมโบ้ AAA (เขียว) Abso Jambo AAA

ชื่อการค้า  จัมโบ้ AAA เขียว  ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ                     

 
- ไนโตรเจนทั้งหมด (N)                                          
- ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5)                      
- โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O)      
- แม็กนีเซียม (MgO)       

 
40 %
0 %
5 %
0.9 %  

 
ประโยชน์ 
- เร่งช่ออ้วน ดอกยาว เร่งใบอ่อน ใบหนาใหญ่ เร่งต้น
  เร่งเปลือกหนา เร่งขยายผลอ่อน แก้ผลแดง
- เร่งต้นเขียว ใบตั้ง ใบหนาใหญ่ เร่งราก เร่งแตกกอ
 กิ่งก้าน เร่งขยายผลอ่อน ยืดรวง

 
อัตราใช้
 
500-1000 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ 500 กรัม / 1 กิโลกรัม / 5 กิโลกรัม / 25 กิโลกรัม


ซุเปอร์-เอ็น Abso Super N

ชื่อการค้า  ซุปเปอร์-เอ็น  (Super-N)      ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ                     

 
- ไนโตรเจนทั้งหมด (N)                                          
- ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5)                      
- โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O)      
- แม็กนีเซียม (MgO)       

 
40 %
0 %
5 %
0.9 %  

 
ประโยชน์ 
- เร่งช่ออ้วน ดอกยาว เร่งใบอ่อน ใบหนาใหญ่ เร่งต้น
  เร่งเปลือกหนา เร่งขยายผลอ่อน แก้ผลแดง
- เร่งต้นเขียว ใบตั้ง ใบหนาใหญ่ เร่งราก เร่งแตกกอ
 กิ่งก้าน เร่งขยายผลอ่อน ยืดรวง

 
อัตราใช้
 
500-1000 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ 500 กรัม / 1 กิโลกรัม / 5 กิโลกรัม / 25 กิโลกรัม


ซุปเปอร์เค Abso Super K

ชื่อการค้า  ซุปเปอร์-เค  (Super-K) ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ 
- ไนโตรเจนทั้งหมด (N)       
- ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)     
- โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O)           
-  สังกะสี (Zn)                             

 
7 %
13 %
36 %
6 %  

 
ประโยชน์
ระยะการใช้ 


 
- ขยายขนาดผล เร่งผล เร่งสร้างเนื้อ
- เร่งเข้าสี ขยายผล  เร่งให้ผลใหญ่จัมโบ้ AAA
- เร่งน้ำหนัก ทนต่อการขนส่ง
- สะสมอาหารเร่งด่วน เตรียมสำหรับการออกดอก

ใบเพสลาด สะสมอาหาร/ หลังเม็ดในเริ่มเปลียนสี สร้างเนื้อ เร่งสี ขยายผล


 
อัตราใช้
 
500-1000 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม / 5  กิโลกรัม / 40 กิโลกรัม
 

Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved