ฟื้นต้น

ชื่อการค้า  ฟื้นต้น ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ
 
ไฟโตฮอร์โมน 10000 ไมโครกรัมต่อลิตร (ไซโตไคนิน ออกซิน) 
กรดอะมิโน 22 ชนิด 10/3.330 ไมโครโมลต่อลิตร (กลูตามิค อลานีน
แอสพาติค ลิวซีน ไอโซลิวซีน อาร์จินีน และไทโรซีน ฯลฯ)
วิตามิน 40ไมโครกรัมต่อ กก. HR (แคโรทีนฟูโคแซนทีน) บี1
แพนโทธีนิค แอซิค *ไนอะซีน *บี12 *ซี *ดี3 *อีและเค
สารอินทรีย์ 4.34% DM (น้ำตาลกลูโคส 2.7% โปรตีน
0.95% ไขมัน 0.69%)
โพลีแซคคาไรด์ 50% DM
เบตาอิน 140 ไมโครกรัมต่อลิตร
ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารเสริมหลายชนิต              

 

           
ประโยชน์
ระยะการใช้ 

 
- ป้องกันการขาดแม็กนีเซียม
- เตรียมต้น เพื่อการออกดอก
- หยุดใบอ่อน ใบเขียวเข็ม ใบแก่เร็ว
- สะสมอาหาร กา่อนใส่สารเร่งดอก


บำรุงต้นหลังเก็บเกี่ยว/เร่งแตกใบอ่อนแตกกิ่งก้าน
 
อัตราใช้
 
200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ  1 ลิตร


แอปโซแม็ก

ชื่อการค้า  แอปโซแม็ก ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ
 
แม็กนีเซียม (MgO)  
- แคลเซียม (CaO)                        

 
5%
5%
           
ประโยชน์
ระยะการใช้ 

 
- ป้องกันการขาดแม็กนีเซียม
- เตรียมต้น เพื่อการออกดอก
- หยุดใบอ่อน ใบเขียวเข็ม ใบแก่เร็ว
- สะสมอาหาร กา่อนใส่สารเร่งดอก


ก่อนดอกบานเปิดตาดอก / ขยายผลอ่อน / บำรุงต้นหลังเก็บเกี่ยว/
เร่งแตกใบอ่อนแตกกิ่งก้าน

 
อัตราใช้
 
200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ  1 ลิตร


สังกะสี

ชื่อการค้า  สังกะสี ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ
 
แคลเซียม (CaO)  
- สังกะสี (Zn)                        

 
1.5%
5%

           
ประโยชน์
ระยะการใช้ 

 
- ช่วยขยาย ขนาดผล
- ขั้วดอก-ขั้วผลเหนียว
- ทนอากาศ ร้อนจัด หนาวจัด
- เร่งการเคลื่อนย้าย สารอาหารก่อนดอกบานเปิดตาดอก / ขยายผลอ่อน / บำรุงต้นหลังเก็บเกี่ยว/
เร่งแตกใบอ่อนแตกกิ่งก้าน

 
อัตราใช้
 
200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ  1 ลิตร
 


จัมโบ้ AAA เขียว น้ำ

ชื่อการค้า  จัมโบ้ AAA เขียว น้ำ ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ                     

 
น้ำตาลทางด่วน Sugar Compounds (Monose,
  Biose, Triose, Tetrose, Pentose, Noxose,
  Transferring Coenzyone) 60%
- Seaweed Extracts    20%                                     
อะโทนิค         Sodium Ortho-nitrophenolate
                        Sodium Para-nitrophenolate
                        Sodium 5-nitroguaiacolate     10%          - วิตามิน  5% Trace Element With Amino
   Acid Chelate  5%     
 
 
 
ประโยชน์ 
- เร่งช่ออ้วน ดอกยาว เร่งใบอ่อน ใบหนาใหญ่ เร่งต้น
  เร่งเปลือกหนา เร่งขยายผลอ่อน แก้ผลแดง
- เร่งต้นเขียว ใบตั้ง ใบหนาใหญ่ เร่งราก เร่งแตกกอ
 กิ่งก้าน เร่งขยายผลอ่อน ยืดรวง
อัตราใช้
 
200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ 1 ลิตร

Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved