เตรียมต้น

รายละเอียด เตรียมต้น 
  • เตรียมต้น ก่อนออกดอก ด่วน ทันใจ
  • ใบใหญ่ เขียวเข้ม พร้อมออกดอก
  • เตรียมต้น ก่อนออกดอกในฤดู/นอกฤดู
  • อัตราการใช้ 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
  • หรือ อัตราใช้ 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตรทางด่วน-กลูโคส Tangdoaw-Glowcos


ชื่อสามัญ สารโพริเอสที่อยู่ในรูปสารคาร์โบไฮเดรต Dextost and Other  98% W/V
สารออกฤทธิ์ โมโนไดโพรีแซคคาร์ไรด์
คุณสมบัติ สามารถเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้แก่พืชทางตรง โดยไม่ต้องผ่าน กระบวนการสังเคราะห์แสง ทำให้พืชที่ทรุดโทรมสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว มีดอก ผลที่สมบูรณ์ สามารถเก็บผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว
อัตราใช้ 200-300 ซีซี ต่อน้ำ 200
ลิตร
การบรรจุ 12X500 ซีซี, 12X1 ลิตร, 4X5 ลิตร และ 20 ลิตร
 


แอปทีฟ


ชื่อการค้า  แอปทีฟ  (Abtive) ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ

 
- แม็กนีเซียม (MgO)                      
- แคลเซียม (CaO)                           
- สังกะสี (Zn)                                                
- น้ำตาลทางด่วน Sugar Compounds (Monose, 
  Biose, Triose, Tetrose, Pentose, Noxose, 
  Transferring Coenzyone) 70%
- Seaweed Extracts    15%
- อะโทนิค         Sodium Ortho-nitrophenolate
                        Sodium Para-nitrophenolate
                        Sodium 5-nitroguaiacolate     5.5%
- วิตามิน  5%


 
0.25% (W/V)
0.50% (W/V)
0.50% (W/V)


 
ประโยชน์ 
- ขยายขนาดผล เร่งผล เร่งสร้างเนื้อ
- เร่งเข้าสี ขยายผล  เร่งให้ผลใหญ่จัมโบ้ AAA
- เร่งน้ำหนัก ทนต่อการขนส่ง
- สะสมอาหารเร่งด่วน เตรียมสำหรับการออกดอก

 
ระยะการใช้ 
 
ใบเพสลาด สะสมอาหาร/ หลังเม็ดในเริ่มเปลียนสี สร้างเนื้อ เร่งสี ขยายผล
 
อัตราใช้
 
200-300 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ 100 ซีซี. / 500 ซีซี. / 1 ลิตร / 5 ลิตร / 20 ลิตร / 200 ลิตร
 


แอปโซฟอส Abso Force 500

ชื่อการค้า  แอปโซ ฟอส  (  Abso Force ) ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ

 
- ไนโตรเจนทั้งหมด (N)       
- ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)     
- โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O)           
                                   


 
0 %
25%
25%
 


 
ประโยชน์ 
- สะสมอาหารเร่งด่วน

 
ระยะการใช้ 
 
ก่อนออกดอก
 
อัตราใช้
 
200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ 500 ซีซี. / 1 ลิตร / 5 ลิตร / 20 ลิตร/ 200 ลิตร
 

Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved