แอปโซฟอส Absofost 500

ชื่อสามัญ ปุ๋ยเคมี 0-25-25
สารออกฤทธิ์ 0-25-25  ป้องกันโรคพืช / สะสมอาหารเร่งด่วน
คุณสมบัติ สารป้องกันและกำจัดเชื้อรา ช่วยการสะสมอาหาร และทำให้พืชต่างๆแข็งแรง ช่วยทำให้ข้าวและพืชอื่นๆไม่เป็นโรค และยังช่วยทำให้พืชต้านทานโรคต่างๆ อีกด้วย นอกจากนั้นยังทำให้พืชต้นแข็ง ใบตั้ง ผลผลิตเพิ่ม
อัตราใช้ ข้าว 300-500 ซี.ซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตามะเขือต่าง ๆ ผักกาดหอม ไม้ดอกไม้ประดับ และผล ไม้ 200-300 ซี.ซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร พืชตระกูลกะหล่ำ 200-300 ซี.ซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร พืชหัว หอม มันฝรั่ง สัปปะรด 200-300 ซี.ซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร
การบรรจุ 12 * 500 ซี.ซี., 12 * 1 ลิตร., 4 * 5 ลิตร และ 20 ลิตร

Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved