ไกโฟเซต-48 ขาว (ตราทหารกล้า/ตราคนเหล็ก)

ชื่อสามัญ ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (Glyphosate-isopropylammonium )
สารออกฤทธิ์ 48% W/V SL ***สูตร ทนฝน***
คุณสมบัติ วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้ารังนก หญ้าข้าวนก หญ้าขน และ หญ้าคา วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น
หญ้ายาง กะเม็ง ปอวัชพืช และต้อยติ่ง ประเภทกก เช่น กกทราย และหนวดปลาดุก
อัตราใช้ ใช้อัตรา 360-720 มล.ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 90-180 มล. ผสมน้ำ15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน และต้นวัชพืชที่มีความสูงไม่เกิน 30 ซม. หรือ 1000-2000 ซีซี. ต่อน้ำ  200 ลิตร (ขึ้นกับชนิดของวัชพืช) 
การบรรจุ 12 * 1 ลิตร และ 6 * 4 ลิตร
 
 


ไกโฟเซต 48 เหลือง (ตราคนเหล็ก/ตราทหารกล้า)

ชื่อสามัญ ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (Glyphosate-isopropylammonium )
สารออกฤทธิ์ 48% W/V SL ***สูตร ทนฝน***
คุณสมบัติ วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้ารังนก หญ้าข้าวนก หญ้าขน และ หญ้าคา วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น
หญ้ายาง กะเม็ง ปอวัชพืช และต้อยติ่ง ประเภทกก เช่น กกทราย และหนวดปลาดุก
อัตราใช้ ใช้อัตรา 360-720 มล.ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 90-180 มล. ผสมน้ำ15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน และต้นวัชพืชที่มีความสูงไม่เกิน 30 ซม. หรือ 1000-2000 ซีซี. ต่อน้ำ  200 ลิตร (ขึ้นกับชนิดของวัชพืช) 
การบรรจุ 12 * 1 ลิตร และ 6 * 4 ลิตร
 
 

Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved