แอปโซฟอส Abso Force 500

ชื่อการค้า  แอปโซ ฟอส  (  Abso Force ) ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ

 
- ไนโตรเจนทั้งหมด (N)       
- ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)     
- โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O)           
                                   


 
0 %
25%
25%
 


 
ประโยชน์ 
- สะสมอาหารเร่งด่วน

 
ระยะการใช้ 
 
ก่อนออกดอก
 
อัตราใช้
 
200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ 500 ซีซี. / 1 ลิตร / 5 ลิตร / 20 ลิตร/ 200 ลิตร

Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved