ทางด่วน-กลูโคส Tangdoaw-Glowcos


ชื่อสามัญ สารโพริเอสที่อยู่ในรูปสารคาร์โบไฮเดรต Dextost and Other  98% W/V
สารออกฤทธิ์ โมโนไดโพรีแซคคาร์ไรด์
คุณสมบัติ สามารถเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้แก่พืชทางตรง โดยไม่ต้องผ่าน กระบวนการสังเคราะห์แสง ทำให้พืชที่ทรุดโทรมสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว มีดอก ผลที่สมบูรณ์ สามารถเก็บผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว
อัตราใช้ 200-300 ซีซี ต่อน้ำ 200
ลิตร
การบรรจุ 12X500 ซีซี, 12X1 ลิตร, 4X5 ลิตร และ 20 ลิตร
 

Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved