สะสมอาหาร

รายละเอียด สะสมอาหาร
  • สะสมอาหาร ก่อนพ่น/ราด สารเร่งดอก
  • สะสมอาหาร ก่อนออกดอก ด่วน ทันใจ
  • ใบใหญ่ เขียวเข้ม พร้อมออกดอก
  • สะสมอาหาร ก่อนออกดอกในฤดู/นอกฤดู
  • อัตราการใช้ 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
  • หรือ อัตราใช้ 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร
Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved