แรงผ่าดอก

แรงผ่าดอก 
รายละเอียดสินค้า :
 • พลังเย็น ฆ่าแรง
 • สูตรเย็น ไม่ทำให้ใบไหม้
 • กำจัดและป้องกัน เพลี้ย ไร เพลี้ยอ่อน แมลงปากดูด
 • กำจัดและป้องกัน หนอนกินดอก หนอนเจาะดอก หนอนเจาะผล หนอนม้วนดอก
ระยะการใช้ :
 • สำหรับระยะดอก ระยะผลอ่อน ระยะใบอ่อน
อัตราการใช้ :
 • 200-300 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
หมายเหตุ มีพิษน้อยต่อผึ้งและแมลงที่ช่วยผสมเกสร

สะสมอาหาร

รายละเอียด สะสมอาหาร
 • สะสมอาหาร ก่อนพ่น/ราด สารเร่งดอก
 • สะสมอาหาร ก่อนออกดอก ด่วน ทันใจ
 • ใบใหญ่ เขียวเข้ม พร้อมออกดอก
 • สะสมอาหาร ก่อนออกดอกในฤดู/นอกฤดู
 • อัตราการใช้ 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • หรือ อัตราใช้ 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

เตรียมต้น

รายละเอียด เตรียมต้น 
 • เตรียมต้น ก่อนออกดอก ด่วน ทันใจ
 • ใบใหญ่ เขียวเข้ม พร้อมออกดอก
 • เตรียมต้น ก่อนออกดอกในฤดู/นอกฤดู
 • อัตราการใช้ 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • หรือ อัตราใช้ 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตรดอกอ้วน-ช่อยาว Dokhunchayaw

ชื่อสามัญ สาร Dextost and Other  78% W/V + สาหร่ายสะกัด 28% W/V
คุณสมบัติ สามารถเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้แก่พืชทางตรง โดยไม่ต้องผ่าน กระบวนการสังเคราะห์แสง ทำให้ดอกอ้วน ช่อดอกยาว ขั้วดอกเหนียว ทำให้พืชที่ทรุดโทรมสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว มีดอก ผลที่สมบูรณ์ สามารถเก็บผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว
อัตราใช้ 200-300 ซีซี ต่อน้ำ 200
ลิตร
การบรรจุ 12X500 ซีซี, 12X1 ลิตร, 4X5 ลิตร และ 20 ลิตร
 

 

Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved