แอปโซฟอส Absofost 500

ชื่อสามัญ ปุ๋ยเคมี 0-25-25
สารออกฤทธิ์ 0-25-25  ป้องกันโรคพืช / สะสมอาหารเร่งด่วน
คุณสมบัติ สารป้องกันและกำจัดเชื้อรา ช่วยการสะสมอาหาร และทำให้พืชต่างๆแข็งแรง ช่วยทำให้ข้าวและพืชอื่นๆไม่เป็นโรค และยังช่วยทำให้พืชต้านทานโรคต่างๆ อีกด้วย นอกจากนั้นยังทำให้พืชต้นแข็ง ใบตั้ง ผลผลิตเพิ่ม
อัตราใช้ ข้าว 300-500 ซี.ซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตามะเขือต่าง ๆ ผักกาดหอม ไม้ดอกไม้ประดับ และผล ไม้ 200-300 ซี.ซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร พืชตระกูลกะหล่ำ 200-300 ซี.ซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร พืชหัว หอม มันฝรั่ง สัปปะรด 200-300 ซี.ซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร
การบรรจุ 12 * 500 ซี.ซี., 12 * 1 ลิตร., 4 * 5 ลิตร และ 20 ลิตร


แซต35 ( Z35)

ชื่อสามัญ ไซเปอร์เมทริน
สารออกฤทธิ์ 35% W/V EC
สารป้องกันและกำจัดแมลงในพืชผักไม้ผล นาข้าว ออกฤทธิ์แบบสัมผัสตัวตาย อยู่ในกลุ่มสารไพรีทรอย เป็นยาน็อค หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยจักจั่นมะม่วง รวมถึงตัวบินต่างๆ 
อัตราใช้  
50-100 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 
12X500 ซีซี, 12X1 ลิตร

คิวติน Kiltin

สารป้องกันและกำจัดหนอนแมลง ช่วยเสริมประสิทธิภาพ การทำงานของยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อราได้ 20-70 % ช่วยคุมฆ่าไข่หนอน เพลี้ย ทำให้ไข่ฝ่อ ลดการดื้อยาของหนอน และป้องกันการทำลายของเชื้อรา
อัตราใช้  
200-400 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 
12X500 ซีซี, 12X1 ลิตร, 6X5 ลิตร และ 20 ลิตร

ออกดอกดี OOKDOKDEE

ชื่อการค้า  ออกดอกดี ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ

     

 
แคลเซียม (CaO)  
- สังกะสี (Zn)                        
- ไฟโตฮอร์โมน(ไซโตไคนิน ออกซิน และจิบเบอเรลลิน)
   200 ไมโครกรัมต่อลิตร
- กรดอะมิโน 16 ชนิด (กลูตามิค อลานีน แอสพาติค
  เมทไธโอนีน ไกลซีน ไลซีน ซีสทีน ทรีโอนิน ซีรีน
  โปรลีน เฟนนิลอลานีน วาลีน ลิวซีน ไอโซลิวซีน อาร์จินีน
  และไทโรซีน)  10/3.330 ไมโครโมลต่อลิตร
- วิตามิน  (แคโรทีน ฟูโคแซนทีน บี1(ไธอะมีน)
  บี2(ไรโบฟลาวิน))   40 ไมโครกรัมต่อกก.
- แพนโทธีนิค แอซิค *ไนอะซีน *บี12 *ซี *ดี3 *อีและเค
- สารอินทรีย์  4.34% DM (น้ำตาลกลูโคส 2.7%
   โปรตีน 0.95% ไขมัน 0.69%)
- โพลีแซคคาไรด์ 50% DM
  (อัลจิเนต ฟูคอยเดน แอสโคฟิลแลน และลามินารีน)
- สารอินทรีย์   4.34% DM (น้ำตาลกลูโคส 2.7%
  โปรตีน 0.95% ไขมัน 0.69%)
- โพลีแซคคาไรด์ 50% DM (อัลจิเนต ฟูคอยเดน
   แอสโคฟิลแลน และลามินารีน)
- เบตาอีน 140 ไมโครกรัมต่อลิตร
  (*อะมิโน บิวทีริคแอซิด *ไกลซีน บีเทน *
  อลานีน บีเทน) ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารเสริม
  หลายชนิด

 
0.50% (W/V)
0.50% (W/V)
             
           
 
ประโยชน์
ระยะการใช้ 

 
-เร่งกระตุ้นการออกดอกลำไย ให้ออกดอกพร้อมกันทั้งต้น ทั้งในและนอกฤดู
-หลังใส่สารเร่งการออกดอกลำไย / ระยะก่อนออกดอกลำไย
 
อัตราใช้
 
200-500 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ  1 ลิตร / 5 ลิตร / 20 ลิตร / 200 ลิตร

Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved