ซุเปอร์-เอ็น Abso Super N

ชื่อการค้า  ซุปเปอร์-เอ็น  (Super-N)      ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ                     

 
- ไนโตรเจนทั้งหมด (N)                                          
- ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5)                      
- โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O)      
- แม็กนีเซียม (MgO)       

 
40 %
0 %
5 %
0.9 %  

 
ประโยชน์ 
- เร่งช่ออ้วน ดอกยาว เร่งใบอ่อน ใบหนาใหญ่ เร่งต้น
  เร่งเปลือกหนา เร่งขยายผลอ่อน แก้ผลแดง
- เร่งต้นเขียว ใบตั้ง ใบหนาใหญ่ เร่งราก เร่งแตกกอ
 กิ่งก้าน เร่งขยายผลอ่อน ยืดรวง

 
อัตราใช้
 
500-1000 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ 500 กรัม / 1 กิโลกรัม / 5 กิโลกรัม / 25 กิโลกรัม


ซุปเปอร์เค Abso Super K

ชื่อการค้า  ซุปเปอร์-เค  (Super-K) ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ 
- ไนโตรเจนทั้งหมด (N)       
- ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)     
- โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O)           
-  สังกะสี (Zn)                             

 
7 %
13 %
36 %
6 %  

 
ประโยชน์
ระยะการใช้ 


 
- ขยายขนาดผล เร่งผล เร่งสร้างเนื้อ
- เร่งเข้าสี ขยายผล  เร่งให้ผลใหญ่จัมโบ้ AAA
- เร่งน้ำหนัก ทนต่อการขนส่ง
- สะสมอาหารเร่งด่วน เตรียมสำหรับการออกดอก

ใบเพสลาด สะสมอาหาร/ หลังเม็ดในเริ่มเปลียนสี สร้างเนื้อ เร่งสี ขยายผล


 
อัตราใช้
 
500-1000 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม / 5  กิโลกรัม / 40 กิโลกรัม
 


ซุปเปอร์ พี Abso Super P

ชื่อการค้า  ซุปเปอร์-พี  (Super-P) ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ
 
- ไนโตรเจนทั้งหมด (N)       
- ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5)         
- โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O)    
- โบรอน (B)    

 
10 %
50 %
10 %
1   %  

 
ประโยชน์


 
- เพิ่มช่อดอก กระตุ้นออกดอก เร่งดอกอ้วน ดอกยาว ดอกใหญ่
- เร่งสะสมอาหาร เพิ่มดอก เปิดตาออกดอก เร่งสร้างต้นราก รวง ช่อดอก


 
อัตราใช้
 
300-1000 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ 500 กรัม / 1 กิโลกรัม / 5 กิโลกรัม / 25 กิโลกรัม


จับโบ้-AAA (เหลือง)

ชื่อการค้า  จัมโบ้ AAA  ( Jambo AAA ) ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ

 
- แม็กนีเซียม (MgO)                      
- แคลเซียม (CaO)                           
- สังกะสี (Zn)                                                
- น้ำตาลทางด่วน Sugar Compounds (Monose, 
  Biose, Triose, Tetrose, Pentose, Noxose, 
  Transferring Coenzyone) 70%
- Seaweed Extracts    15%
- อะโทนิค         Sodium Ortho-nitrophenolate
                        Sodium Para-nitrophenolate
                        Sodium 5-nitroguaiacolate     5.5%
- วิตามิน  5% Trace Element With Amino 
   Acid Chelate  4.5%
- Trace Element With Amino Acid Chelate   4.5% 
0.25% (W/V)
0.50% (W/V)
0.50% (W/V)
 
ประโยชน์ 
- ขยายขนาดผล เร่งผล เร่งสร้างเนื้อ
- เร่งเข้าสี ขยายผล  เร่งให้ผลใหญ่จัมโบ้ AAA
- เร่งน้ำหนัก ทนต่อการขนส่ง
- สะสมอาหารเร่งด่วน เตรียมสำหรับการออกดอก

 
ระยะการใช้ 
 
หลังเม็ดในเริ่มเปลียนสี สร้างเนื้อ เร่งสี ขยายผล
 
อัตราใช้
 
500-1000 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม / 5 กิโลกรัม / 40 กิโลกรัม

Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved