ดินดี ดอกเต็ม Dindee Doktem

ชื่อการค้า  ดินดี ดอกเต็ม ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ

     

 
แคลเซียม (CaO)  
- สังกะสี (Zn)                        
- ไฟโตฮอร์โมน(ไซโตไคนิน ออกซิน และจิบเบอเรลลิน)
   200 ไมโครกรัมต่อลิตร
- กรดอะมิโน 16 ชนิด (กลูตามิค อลานีน แอสพาติค
  เมทไธโอนีน ไกลซีน ไลซีน ซีสทีน ทรีโอนิน ซีรีน
  โปรลีน เฟนนิลอลานีน วาลีน ลิวซีน ไอโซลิวซีน อาร์จินีน
  และไทโรซีน)  10/3.330 ไมโครโมลต่อลิตร
- วิตามิน  (แคโรทีน ฟูโคแซนทีน บี1(ไธอะมีน)
  บี2(ไรโบฟลาวิน))   40 ไมโครกรัมต่อกก.
- แพนโทธีนิค แอซิค *ไนอะซีน *บี12 *ซี *ดี3 *อีและเค
- สารอินทรีย์  4.34% DM (น้ำตาลกลูโคส 2.7%
   โปรตีน 0.95% ไขมัน 0.69%)
- โพลีแซคคาไรด์ 50% DM
  (อัลจิเนต ฟูคอยเดน แอสโคฟิลแลน และลามินารีน)
- สารอินทรีย์   4.34% DM (น้ำตาลกลูโคส 2.7%
  โปรตีน 0.95% ไขมัน 0.69%)
- โพลีแซคคาไรด์ 50% DM (อัลจิเนต ฟูคอยเดน
   แอสโคฟิลแลน และลามินารีน)
- เบตาอีน 140 ไมโครกรัมต่อลิตร
  (*อะมิโน บิวทีริคแอซิด *ไกลซีน บีเทน *
  อลานีน บีเทน) ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารเสริม
  หลายชนิด

 
0.50% (W/V)
0.50% (W/V)
             
           
 
ประโยชน์
ระยะการใช้ 

 
-เร่งกระตุ้นการออกดอกลำไย ให้ออกดอกพร้อมกันทั้งต้น ทั้งในและนอกฤดู
-ระยะก่อนออกดอกลำไย
 
อัตราใช้
 
5000 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร (ราดหรือฉีดพ่นทางดิน)
 
ขนาดบรรจุ  5 ลิตร / 20 ลิตร / 200 ลิตร


ดอกเต็ม

ชื่อการค้า  ดอกเต็ม ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ

     

 
แคลเซียม (CaO)  
- สังกะสี (Zn)                        
- ไฟโตฮอร์โมน(ไซโตไคนิน ออกซิน และจิบเบอเรลลิน)
   200 ไมโครกรัมต่อลิตร
- กรดอะมิโน 16 ชนิด (กลูตามิค อลานีน แอสพาติค
  เมทไธโอนีน ไกลซีน ไลซีน ซีสทีน ทรีโอนิน ซีรีน
  โปรลีน เฟนนิลอลานีน วาลีน ลิวซีน ไอโซลิวซีน อาร์จินีน
  และไทโรซีน)  10/3.330 ไมโครโมลต่อลิตร
- วิตามิน  (แคโรทีน ฟูโคแซนทีน บี1(ไธอะมีน)
  บี2(ไรโบฟลาวิน))   40 ไมโครกรัมต่อกก.
- แพนโทธีนิค แอซิค *ไนอะซีน *บี12 *ซี *ดี3 *อีและเค
- สารอินทรีย์  4.34% DM (น้ำตาลกลูโคส 2.7%
   โปรตีน 0.95% ไขมัน 0.69%)
- โพลีแซคคาไรด์ 50% DM
  (อัลจิเนต ฟูคอยเดน แอสโคฟิลแลน และลามินารีน)
- สารอินทรีย์   4.34% DM (น้ำตาลกลูโคส 2.7%
  โปรตีน 0.95% ไขมัน 0.69%)
- โพลีแซคคาไรด์ 50% DM (อัลจิเนต ฟูคอยเดน
   แอสโคฟิลแลน และลามินารีน)
- เบตาอีน 140 ไมโครกรัมต่อลิตร
  (*อะมิโน บิวทีริคแอซิด *ไกลซีน บีเทน *
  อลานีน บีเทน) ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารเสริม
  หลายชนิด

 
0.50% (W/V)
0.50% (W/V)
             
           
 
ประโยชน์
ระยะการใช้ 

 
-เร่งกระตุ้นการออกดอกลำไย ให้ออกดอกพร้อมกันทั้งต้น ทั้งในและนอกฤดู
-หลังใส่สารเร่งการออกดอกลำไย / ระยะก่อนออกดอกลำไย
 
อัตราใช้
 
200-500 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
ขนาดบรรจุ  5 ลิตร / 20 ลิตร / 200 ลิตร
 


ไกโฟเซต-48 ขาว (ตราทหารกล้า/ตราคนเหล็ก)

ชื่อสามัญ ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (Glyphosate-isopropylammonium )
สารออกฤทธิ์ 48% W/V SL ***สูตร ทนฝน***
คุณสมบัติ วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้ารังนก หญ้าข้าวนก หญ้าขน และ หญ้าคา วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น
หญ้ายาง กะเม็ง ปอวัชพืช และต้อยติ่ง ประเภทกก เช่น กกทราย และหนวดปลาดุก
อัตราใช้ ใช้อัตรา 360-720 มล.ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 90-180 มล. ผสมน้ำ15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน และต้นวัชพืชที่มีความสูงไม่เกิน 30 ซม. หรือ 1000-2000 ซีซี. ต่อน้ำ  200 ลิตร (ขึ้นกับชนิดของวัชพืช) 
การบรรจุ 12 * 1 ลิตร และ 6 * 4 ลิตร
 
 


ไกโฟเซต 48 เหลือง (ตราคนเหล็ก/ตราทหารกล้า)

ชื่อสามัญ ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (Glyphosate-isopropylammonium )
สารออกฤทธิ์ 48% W/V SL ***สูตร ทนฝน***
คุณสมบัติ วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้ารังนก หญ้าข้าวนก หญ้าขน และ หญ้าคา วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น
หญ้ายาง กะเม็ง ปอวัชพืช และต้อยติ่ง ประเภทกก เช่น กกทราย และหนวดปลาดุก
อัตราใช้ ใช้อัตรา 360-720 มล.ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 90-180 มล. ผสมน้ำ15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน และต้นวัชพืชที่มีความสูงไม่เกิน 30 ซม. หรือ 1000-2000 ซีซี. ต่อน้ำ  200 ลิตร (ขึ้นกับชนิดของวัชพืช) 
การบรรจุ 12 * 1 ลิตร และ 6 * 4 ลิตร
 
 

Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved